นิทรรศการ (Exhibition)

โซนที่ 1 Welcome to Thailand

Thailand Pavilion Directory

The 418th Anniversary of the Thailand – the Netherlands Relations

BCG Model: Bangkok Green City

โซนที่ 2 Future Products

“Standards for All” มาตรฐานสินค้าเกษตร

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและมั่นใจในสินค้าเกษตรไทย ทั้งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร

โดยสื่อให้เห็นถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (GAP Organic GMP HACCP )

“Thai Herbs “From Farm to Products” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย

“Thai Herbs “From Farm to Products” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย นำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นศักยภาพและความน่าเชื่อถือของสมุนไพรไทย “ฟ้าทะลายโจร” ตั้งแต่กระบวนการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาตรฐานสารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

“Future Food” สินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก

นำเสนอตัวอย่างสินค้า Future Food ที่มีศักยภาพในการส่งออกของไทย เน้นสินค้าที่ใช้สินค้าเกษตรไทยเป็นวัตถุดิบหลัก

“Land of Orchids”

จัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โดยคำนึงถึงการจัดวางกล้วยไม้ให้สวยงามโดดเด่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย “Land of Orchid”

โซนที่ 3 Showroom: Future Products

Showroom: “Future Products”

จัดแสดงสินค้า “Future Product ” ที่มีศักยภาพในการส่งออกทั้งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ได้แก่

  • 1) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ด้านอาหาร และไม่ใช่อาหาร- สินค้าในอนาคต และสินค้าที่มีศักยภาพ)
  • 2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และเวชสำอาง
  • 3) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand: CPOT
  • 4) ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย
  • 5) ผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากกล้วยไม้ ดอกไม้อบแห้ง