นิทรรศการหมุนเวียน

"Glamorous...Thai Orchids and Air Purifiying plants (Sansevieria)"

เสน่ห์...กล้วยไม้และไม้ฟอกอากาศ (สกุลลิ้นมังกร)

ต้องการให้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกล้วยไม้ไทย (เน้น สกุลหวายและแวนดา) และไม้ฟอกอากาศ (สกุลลิ้นมังกร) ที่มี ความสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และโดดเด่นในการฟอกอากาศ ช่วยดูดซับสารพิษ ผ่านการนามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกเลี้ยง จัดช่อ พวงมาลัย จัดในภาชนะหรือตะกร้า นาเสนอเป็นของที่ระลึกหรือประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความนิยมในระดับสากล พร้อมขยายตลาดส่งออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กิจกรรม

 • จัดสาธิตการใช้ประโยชน์กล้วยไม้และไม้ฟอกอากาศ (สกุลลิ้นมังกร) หลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูกเลี้ยง จัดช่อ พวงมาลัย จัดในภาชนะต่างๆ ฯลฯ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2565

EVERLASTING FRUIT SEASON 1

นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ ศูนย์กลางผลไม้ไทย เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน ครองความเป็นหนึ่ง คงอยู่คู่คนไทยและต่างชาติตลอดไป โดยผลไม้แนะนำในครั้งนี้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ขนุน แก้วมังกร และผลไม้อื่นๆ เสริมด้วยข้าวเหนียวมะม่วง กิจกรรม

 • 1. จัดแสดงผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ และแจกชิมผลไม้ วันละ 2รอบ
 • 2. สาธิตการทาข้าวเหนียวมะม่วง และแจกชิมวันละ 1 รอบ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2565

Thai Herbs for Relaxing Life

นิทรรศการสมุนไพร

นำเสนอสมุนไพร่ไทยเพื่อการผ่อนคลายอิริยาบถ ผ่านรูปแบบการใช้สุคนธบำบัด (Aromatherapy) รวมไปถึงการนวดแผนไทย ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของประเทศไทย กิจกรรม

 • 1. สาธิตการนวดแผนไทย
 • 2. สาธิตการห่อลูกประคบ พร้อมแสดงวิธีการใช้
 • 3. แจกชิมชาสมุนไพร
 • 4. แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2565

"New selection for good health"

นิทรรศการผัก

นำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย คือ ต้มยำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนาว ผักซีฝรั่ง ต้นผักชี และเห็ดฟางและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวยุโรปที่รักสุขภาพ ได้แก่ Plant based meat โดยใช้เห็ดแครงเป็นพืชทดแทน เนื้อสัตว์ ซึ่งเห็ดแครงเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง กิจกรรม

 • 1. สาธิตการทำอาหารเอกลักษณ์ของประเทศไทย คือ ต้มยำกุ้ง พร้อมแจกให้ผู้เข้าชมงานได้ชิม
 • 2. สาธิตการทำอาหารแห่งอนาคต คือ แฮมเบอร์เกอร์/หมูปิ้ง จากเห็ดแครง พร้อมแจกให้ผู้เข้าชมงานได้ชิม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565

EVERLASTING FRUIT SEASON 2

นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้

ผลไม้ไทยจะคงอยู่ ตลอดไป (ตอนที่ 2) นำเสนอสินค้าผลไม้ champion product ทุเรียน มังคุด ลำไย ขนุน สละ มะขามหวาน ชมพู่ทับทิมจันทร์ และอื่นๆ อย่างมีเอกลักษณะไทย ที่มีความ ทันสมัย แต่ไม่ละเลยเรื่อง สิ่งแวดล้อม กิจกรรม

 • 1. จัดแสดงผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ และแจกชิมผลไม้ วันละ 2รอบ
 • 2. สาธิตการทำข้าวเหนียวมะม่วง และแจกชิมวันละ 1 รอบ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 65

Worth of the graceful leafy Thai Ornamental Plant

นานาพรรณคุณค่าไม้ประดับไทย

นำเสนอไม้ดอกไม้ประดับไทย ที่มีความสวยงาม หลากหลายพันธุ์ มีศักยภาพส่งออก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเพิ่มโอกาสขยายตลาดส่งออกมากยิ่งขึ้น กิจกรรม

 • จัดกิจกรรมสาธิตการปลูกไม้ประดับ และนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับไทย ที่มีความหลากหลายพันธุ์ มีศักยภาพส่งออก เช่น Aglaonema , Euphorbia , Dracaena , Philodendron , Hoya เป็นต้น

จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565